ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-ΕΠΙΠΕΔΟ Α2
Στα τμήματα αυτά, τα παιδιά μαθαίνουν ανάγνωση και γραφή, κανόνες προφοράς, βασικό λεξιλόγιο και διαλόγους αλλά και βασικές δομές σύνταξης και γραμματικής της αγγλικής γλώσσας. Για την επίτευξη των παραπάνω, πέρα από τη χρήση των εξειδικευμένων βιβλίων που αντιστοιχούν στο κάθε επίπεδο, αξιοποιούμε και τεχνικές βιωματικής μάθησης, όπως digital books, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, διαδραστικά παιχνίδια, θεατρικό παιχνίδι, κυνήγι θησαυρού, cooking labs, projects ρομποτικής και πολλά άλλα ώστε τα παιδιά να μάθουν τη γλώσσα με έμμεσο και φυσικό τρόπο και να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό και τα έθιμα της ξένης χώρας.
ΕΠΙΠΕΔΟ Β1-ΕΠΙΠΕΔΟ Β2
Στα τμήματα αυτά, οι μαθητές μαθαίνουν πιο προηγμένο λεξιλόγιο και πιο περίπλοκες συντακτικές και γραμματικές δομές της αγγλικής γλώσσας, με το βιωματικό τρόπο μάθησης ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, πέρα από τη χρήση των κατάλληλων βιβλίων, οι μαθητές παίρνουν μέρος σε δραστηριότητες όπως debates, θεατρικές παραστάσεις, tandems, meeting days με native speakers, book clubs και άλλα. Στα τμήματα αυτά, γίνεται και ειδική προετοιμασία για τις εξετάσεις των πτυχίων Β1 ή Β2 εφόσον τα παιδιά το επιθυμούν.