ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (4-7 ετών)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί το καταλληλότερο μέσο για να γνωρίσουν οι μαθητές τις τεχνολογίες του άμεσου μέλλοντος. Μέσα από τα προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής οι μαθητές από την ηλικία των 4 ετών κατανοούν τις επιστήμες:

  • της Μηχανικής (κατασκευή και συναρμολόγηση μηχανών με ακρίβεια)
  • της Φυσικής (μελέτη κίνησης, ενέργειας και τριβής)
  •  της Αρχιτεκτονικής (μελέτη δομής κτιρίων , γεφυρών και πόλεων)
  • των Μαθηματικών( αλγοριθμική σκέψη και επίλυση προβλημάτων)
  • και του Προγραμματισμού( σύνταξη οδηγιών με ακρίβεια για να κινείται το ρομπότ)

Τα συγκεκριμένα προγράμματα αναπτύσσουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα καλλιεργώντας τη συνεργατικότητα, την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων ,την κριτική ικανότητα και την αλγοριθμική σκέψη.

Σχεδιάστηκε από το Galileo Galilei σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό Blast και στην συνέχεια εμπλουτίστηκε με τις καινοτόμες μεθόδους της ομάδας Ο3. Σε κάθε μάθημα, τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τις κορυφαίες πλατφόρμες εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO® Education, LEGO® MINDSTORMS®, Education EV3, LEGO® Education, SPIKE™ Prime και LEGO® Education WeDo 2.0, καλούνται να δράσουν μεθοδικά και ομαδικά προκειμένου να αναλύσουν και να δώσουν τεκμηριωμένες λύσεις σε αποστολές υψηλής πολυπλοκότητας.

 

ROBOTICS IN ENGLISH

Το πρόγραμμα Robotics in English του Ινστιτούτου Galileo Galilei Generation είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα από το οποίο τα παιδιά μαθαίνουν αγγλικά ενώ διδάσκονται τους βασικούς άξονες της ρομποτικής. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα και ενθαρρύνεται η χρήση της από τους μαθητές. Η διδασκαλία εμπλουτίζεται με ειδικό εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, φύλλα εργασίας, δραστηριότητες για το σπίτι) μέσα από το οποίο τα παιδιά μαθαίνουν το αντίστοιχο λεξιλόγιο και εκφράσεις που ανταποκρίνονται σε κάθε θεματική ενότητα.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές δουλεύουν χωρισμένοι σε ομάδες και σχεδιάζουν , κατασκευάζουν και προγραμματίζουν τα ρομπότ. Μαθαίνουν να οργανώνουν τη σκέψη, τον χώρο και τον χρόνο τους στα πλαίσια της ομάδας. Γίνονται ικανοί αρχηγοί, λαμβάνουν πρωτοβουλίες και αναθέτουν αρμοδιότητες στα μέλη της ομάδας τους. Παράλληλα ,ενδυναμώνεται η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση των μαθητών μέσα από την επιτυχή ολοκλήρωση στόχων.

Οι μαθητές στο Galileo Galilei Generation βρίσκονται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας καθώς οι εκπαιδευτικοί μας φροντίζουν να αξιοποιούν τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των παιδιών πετυχαίνοντας τα μέγιστα μαθησιακά αποτελέσματα.

Το παραπάνω πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με την Ειδική Αγωγή καθώς είναι σχεδιασμένο προκειμένου να προσφέρει πολλά οφέλη σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ , δυσλεξία και αυτισμό.