Προγράμματα

Θέατρο
Χορός
Μουσική
Γιόγκα
Καλλιτεχνικά
Αφήγηση
Γλώσσα μέσω Ρομποτικής
Παιχνίδια

 

IQ EQ LANGUAGE LEARNING

Το Ινστιτούτο Galileo Galilei, με την πολυετή του πείρα στη διδασκαλία ξένων γλωσσών και με τους επιστημονικούς του συνεργάτες, δημιούργησε ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκμάθησης  ξένων γλωσσών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του IQ και ΕQ, το IQ-EQ Language Learning. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες:

IQ EQ Bambini: 4-5 ετών

IQ EQ Step: 5-6 ετών

IQ EQ Elementary: 6-7 ετών

Πώς επιτυγχάνεται η ανάπτυξη του IQ και EQ μέσω της εκμάθησης ξένων γλωσσών;

Μέσω των εξειδικευμένων προγραμμάτων “IQ-EQ Language Learning’’ του Galileo Galilei Generation, τα παιδιά αναπτύσσουν και ενεργοποιούν διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου μέσω της καινοτόμου εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Μέσα από τα παιχνίδια αγωνιστικότητας, τα παιχνίδια λεξιλογίου, τη δραματοποίηση παραμυθιών και εθίμων, τα εργαστήρια μαγειρικής, το κυνήγι θησαυρού, τα projects ρομποτικής και άλλες δραστηριότητες, τα παιδιά ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη αλλά και βραχυπρόθεσμη μνήμη τους, μαθαίνουν να επεξεργάζονται τα χώρο και τα οπτικά ερεθίσματα γύρω τους και να εξωτερικεύουν τα συναισθήματα τους ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την αυτοπεποίθηση τους και τις γνώσεις τους για τον κόσμο και τη γλώσσα που μαθαίνουν. Οι δραστηριότητες των προγραμμάτων αυτών συμβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη της ομαδικότητας και των ικανοτήτων συνεργασίας και, κατά συνέπεια, της κοινωνικοποίησης των παιδιών.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα στοχεύει στα παρακάτω:

Εκμάθηση λεξιλογίου (IQ)

Ανάπτυξη κιναισθητικής νοημοσύνης (IQ-EQ)

Ενίσχυση μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης μνήμης (IQ)

Γνώση του χώρου και του χρόνου (IQ)

Ανάπτυξη φαντασίας (EQ)

Καλύτερη δυνατή λήψη αποφάσεων (EQ)

Διάλογος (EQ)

Μαθηματική σκέψη (IQ)

Ανάπτυξη Φιλίας (EQ)

Επαφή με την καθημερινή χρήση της γλώσσας (IQ)

Γνώση του κόσμου μέσα από τον πολιτισμό (EQ)

Ανάπτυξη και εξωτερίκευση συναισθημάτων (EQ)

Αυτοπεποίθηση (EQ)

Κοινωνικοποίηση (EQ)

Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας (EQ)