Προγράμματα

Τα προγράμματα μας

Τα προγράμματα όλων των γλωσσών ξεκινούν από την προσχολική ηλικία (early birdies) όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ξένη γλώσσα με έμμεσο και βιωματικό τρόπο στον ειδικά διαμορφωμένο πολυχώρο μας ο οποίος προσομοιάζει το φυσικό περιβάλλον. Μέσα από το θέατρο, το χορό, τη μουσική, τη γιόγκα αλλά και τα καλλιτεχνικά, τα παιδιά μαθαίνουν φυσικά την ξένη γλώσσα σε ένα ευχάριστο, stress-free περιβάλλον ενεργοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις και αξιοποιώντας όλες τους τις δεξιότητες.

Θέατρο
Χορός
Μουσική
Γιόγκα
Καλλιτεχνικά
Αφήγηση
Γλώσσα μέσω Ρομποτικής
Παιχνίδια

 

Βιωματική μάθηση

Η βιωματική μάθηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και στα μεγαλύτερα επίπεδα (juniors και seniors) και ενσωματώνεται πλήρως στο πρόγραμμα σπουδών μας με δραστηριότητες που αρμόζουν στην κάθε ηλικία.

 

Ρομποτική και Γλώσσα μέσω Ρομποτικής

To Ινστιτούτο Galileo Galilei με 34 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης αρχικά συνεργαζόμενο με την Blast δημιούργησε το καινοτόμο πρόγραμμα Build Language with Robotics. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας! Έπειτα, σε συνεργασία με τον πιστοποιημένο από την LEGO® εκπαιδευτικό οργανισμό Ο3 διδασκόμαστε την εκπαιδευτική ρομποτική χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία.

Σχεδιάστηκε από το Galileo Galilei σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό Blast και στην συνέχεια εμπλουτίστηκε με τις καινοτόμες μεθόδους της ομάδας Ο3. Σε κάθε μάθημα τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τις κορυφαίες πλατφόρμες εκπαιδευτικής ρομποτικής  LEGO® Education, LEGO® MINDSTORMS®, Education EV3, LEGO® Education, SPIKE™ Prime και LEGO® Education WeDo 2.0 καλούνται να δράσουν μεθοδικά και ομαδικά προκειμένου να αναλύσουν και να δώσουν τεκμηριωμένες λύσεις σε αποστολές υψηλής πολυπλοκότητας.

Γλώσσα μέσω Ρομποτικής

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας τα δικά τους ρομπότ, με στόχο να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε συγκεκριμένες αποστολές και προκλήσεις. Μαθαίνουν να τεκμηριώνουν την πρότασή τους και να επιχειρηματολογούν στην ξένη γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνεται το λεξιλόγιο και ο προφορικός λόγος γίνεται φυσική προέκταση του παιχνιδιού. Μαθαίνοντας μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά εξασκούν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στην ξένη γλώσσα, αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και κριτική σκέψη, κατακτώντας παράλληλα γνώσεις τόσο στην ξένη γλώσσα, όσο και στη μηχανική, τη φυσική, τα μαθηματικά, την τεχνολογία και τον προγραμματισμό.

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής ρομποτικής μας στρέφεται στις μοναδικές ιδέες και τη δημιουργικότητα των παιδιών. Επίσης, τους επιτρέπει τόσο να πειραματιστούν με πολλούς τρόπους, όσο και να εξασκήσουν την ικανότητα λύσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, χρησιμοποιώντας το καινοτόμο εργαλείο SPIKE™ Prime της LEGO®.

Μέσω των εργαστηρίων της ρομποτικής στοχεύουμε να:

  • Εξερευνήσουμε τις βασικές αρχές του προγραμματισμού με διασκεδαστικό και βιωματικό τρόπο.
  • Εξασκήσουμε την λογική, την δημιουργικότητα, την αλγοριθμική καθώς και την αναλυτική μας σκέψη.
  • Μάθουμε πως να αντιμετωπίζουμε και να επιλύουμε προγραμματιστικά προβλήματα.
  • Βελτιώσουμε τις ομαδοσυνεργατικές μας ικανότητες
  • Κατανοήσουμε την αξία και την σπουδαιότητα του coding
  • Λάβουμε την απαραίτητη εμπειρία για να εισέλθουμε δυναμικά στον κόσμο των υπολογιστών και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στη μαθηματική σκέψη.
  • Να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές μας για την συμμετοχή τους στους αγώνες ρομποτικής FIRSTLEGO League

Συμμετέχοντας στον διαγωνισμό FIRST LEGO League, από μικρή ηλικία τα παιδιά εισάγονται στην εκμάθηση STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) και μέσω των σταδίων του: Discover (4-6 ετών), Explore (6-10 ετών) και στην συνέχεια Challenge (9-16 ετών) εφαρμόζουν τις δεξιότητές τους σε έναν συναρπαστικό διαγωνισμό καθώς καλλιεργούν συνήθειες μάθησης, αυτοπεποίθησης και ομαδικότητας.

 

Τμήματα χωρισμένα ηλικιακά, με βάση την ομαδοσυνεργατικότητα, συναντήσεις μια φορά κάθε εβδομάδα σε μορφή μαθήματος και ελεύθερου  project, μέντορες με εμπειρία στον κόσμο της ρομποτικής, αίθουσες κατάλληλα εξοπλισμένες και με πλούσια ερεθίσματα για σκέψη, πολλή φαντασία και δημιουργικότητα.

 

 

Blast & O3

Η blast (build and learn art • science • technology) ιδρύθηκε από τον Βασίλη Χρυσανθακόπουλο, διεθνώς αναγνωρισμένο σχεδιαστή εκπαιδευτικής ρομποτικής και μέλος του LEGO® MINDSTORMS® Expert Panel. Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό concept, μία συνολική εμπειρία μάθησης, δημιουργικότητας και παιχνιδιού.

Η ομάδα Ο3 και ο συνεργαζόμενος οργανισμός eduACT στοχεύουν στην εισαγωγή της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, χρησιμοποιώντας τα εργαστήρια ρομποτικής, κώδικα και προγραμματισμού που υλοποιεί η eduACT καθώς και στην συμμετοχή στους πανελλήνιους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής FIRST LEGO League που υλοποιούν εδώ και 5 χρόνια.

Τα προγράμματά βασίζονται στην εκπαιδευτική φιλοσοφία STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics), η οποία στοχεύει στην επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων και όχι απλά στη συσσώρευση γνώσεων.

Επωφεληθείτε της προσφοράς μας συμπληρώνοντας την φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/1KP-6ENmx9SUZ7DxwUmRz9hI3MeER2NOzNEwwSmQbZVY/viewform?fbclid=IwAR2yzsHjErH0gXMeqsZWnkT24PRboS5Y9WtUenrnKgRbIKy1UOYG1Iwf21c&edit_requested=truehttps://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1KP-6ENmx9SUZ7DxwUmRz9hI3MeER2NOzNEwwSmQbZVY%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR13u1YwbYSjaIyNEr1AZRtX5MktpTE7_A_Rn_NCChlyRs-RyfVa4Ni4s4E&h=AT3XnmUi5DYiLGgJcd6uMTVV01nIeiaRkn0by4O34hnNyoE3M1V_JXveWHLM7gImxBvWC2XhpvV9UYmOKQ4kxuhZaUoenWk8R27JqbniRcZ5iI3LO7x3qO5SEr8cdVx-IQw&__tn__=-UK-R